یک ماهگی

سلاملبخند

ماهک من، یا به قول فریدخت گلوله برفی و یا به قول آقای پدر فندق، برای اولین بار به سفر رفت. سفر کوتاهی به شمال. دیدن دریا و جنگل در گرمای شرجی این روزها...

ابتدای کمربندی نوشهر-چالوس تابلوی بزرگی توجه ما را به خود جلب کرد و دیدارش درست زیر نور ماه به فال نیک گرفته شد. روی تابلو نوشته شده یود:

میان ماه من تا ماه گردون

تفاوت از زمین تا آسمان است.

نا بعد بای بای

/ 3 نظر / 11 بازدید
نسترن

الهی من بگردم که خانوم کوچولو مسافرت هم رفت[بغل] ما که هنوز چشممون به روی ماه کوچولو روشن نشده ولی تعریفای آقای پدر دل همسری رو حسابی برده (شما بخونید حسودی[چشمک]) میبوسمش[ماچ]