به خیر گذشت اما...

سلاملبخند

هفته ای سخت بر ماهکمان گذشت!ناراحت

ابتدا فقط تب بود و بیرون روی شدید که تصور می شد روده ها آلوده اند و میکروبیست. با شروع آنتی بیوتیک تاول هایی در سه ناحیه کف دست و پا و داخل دهان بروز کرد! من فکر کرده بودم که مسمومیت یا آلرژی دارویی است اما با تشخیص پزشک معلوم شد نوعی بیماری ویروسی است شبیه به آبله مرغان. الان که یک هفته ی تمام از شروعش گذشته حال عمومی اش خیلی بهتره ولی به دلیل وجود تاول ها در دهانش و نخوردن غذا حسابی ضعیف شده.  خلاصه در حال تقویت دوره نقاهتیم تا دوباره کاملا سرحال بیاد.

تا بعد بای بای

/ 1 نظر / 9 بازدید
فرناز مامان آنیسا

آخی نازی ... [ناراحت]