چی می گه؟

ماه آفرید: بابا، مامان از دست خودم ناراحته! ناراحت

بابا: خوب برو ازش عذر خواهی کن و بگو ببخشید!

ماه آفرید: نمی تونم! آخه دهنم درد می گیره!!!زبان

 

2 دقیقه بعد ماه آفرید به آشپز خانه آمد و به مامان گفت ببخشید. بعدشم دوید به اتاق بابا و گفت : شنیدی بهش گفتم ببخشید؟!

/ 1 نظر / 32 بازدید
خارزو!

سلام.عکسارودیدیم.مطالب رو خوندیم.دلمون حواتونو کرد و خاطرت رو برامون تازه کرد.مخصوصا بخش معادل واژگان ماه آفرید[ماچ]