فعال یا بیش فعال؟!؟

سلاملبخند

دو دندان دیگر که هفته گذشته با هم در یک شب سخت از فک بالا بیرون زدند در حال رشدند و دو دندان دیگر در جلوی قبلی ها در حال در امدن هستند.

کوچکمان بسیار شیطان است. از دکترش پرسیدم نکند بیش فعال است؟  خیالم را راحت کرد که علامت اصلی بیش فعالی عدم تمرکز است که در ماه آفرید مطلقا وجود ندارد. چه بسا که زیادی هم متمرکز است. به خصوص اگر تصمیم بگیرد چیزی را به دست بیاورد.

رابطه اش با فریدخت خیلی عالی است و این به من خیلی کمک می کند. او را دست خواهر مهربان می سپارم و به کارهایم می رسم.

در حال حاضر علاوه یر چهاردست و پا راه راه رفتن با دست گرفتن به دیوار یا اثاث منزل نیز چند قدمی راه می رود. از امروز هم تلاش برای ایستادن مستقل را آغاز کرده است.

خوشحالم و به داشتن دو دختر زیبا و باهوش افتخار می کنم.

راستی به زودی دختر خاله دار می شوند دختر هایم...

نمی گذارد این وروجک که بیش از این بنویسم.

تا بعد بای بای

/ 1 نظر / 9 بازدید
نسترن

[ماچ]قربونش بشم من کوچولوی خوشمزه رو . عاشقتم ماه کوچولوی فرفره[بغل][بغل][بغل] راستی دختر خاله دار شدنشون مبارک اون روز اشارتی کردید حرف توی حرف امد تبریک مفصل یادم رفت [ماچ]