بارانیست!

سلاملبخند

حاصل سفر یک روزه به شمال خستگی بود و سرماخوردگی ماه خانوم!

حالا من و فریدخت داریم قکر می کنیم بارونی که داره از آسمون می باره زیادتره، یا آب بینی ماه آفرید که اجازه نمی ده با دستمال بگیریمش!؟!سوالتعجب

تا بعدبای بای

/ 2 نظر / 8 بازدید
مهرنوش

ای جانم ماه قشنگه