یک نان خور دیگر...

سلاملبخند

به توصیه پزشک  به دلیل روند نامناسب افزایش وزن ماه آفرید زودتر از موعد غذاخور شد.

با فرنی، شیربرنج و حریره بادام شروع کردیم. آب سیب و آب هویج هم در برنامه است.

تا خدا چه بخواهد.

کم کم به روزهای پایانی مرخصی خود نزدیک می شوم ولی هنوز برای رفتن یا نرفتن تصمیم قاطع نگرفته ام.

کار کردن با شرایط فعلی و وجود دو یچه که به حضورم احتیاج زیادی دارند خیلی سخت است. به خصوص که این روزها به شدت احساس کم توانی جسمی هم آزارم می دهد.

از محبت های همه ممنونیم.

تا بعدبای بای

 

/ 4 نظر / 11 بازدید
غزاله

1ماه برو که بیمه این 6 ماه رو گرفته باشی بعد عم دیگه نرو پدر خودتو این دوتا جوجه رو دیر میاری 2 روز دیگه هم از ریخت و قیافه میفتی[ماچ]

فرناز مامان آنیسا

قربونت برم نون خور خوشگل ما . . . عکست روژداشتم توی وبلاگ آنیسا دوست داشتی بیا ببین نانازی[ماچ][ماچ][ماچ]

مامان دیبا و پرند

سلام دوستم امیدوارم دختر گلی زودتر سر وزن بیاد. مواظب خودت باش.[قلب]

مرضیه قدمگاهی

سلام شیرین جانو خوشحالم که زندگیت خوبه و با 2 تا دسته گلات سرگرمی. ببوسشان و به همسرت سلام برسان. می بوسمت مرضیه قدمگاهی