واژه نامه ی ماه آفرید

به جای واژه های غریب و نامانوس               می گوییم:

                                               ماه آفرید                   آمینی

                                               فریدخت                    د-دخت

                                                پرتقال                     تینگالاگ

                                               اتوبوس                    اتوسوب

                                               خطرناکه                  خطننده

                                               چسب                    چبس

                                               همکف                     کمهف

                                               بنفش                      بنشف

                                               لاک                           لاخ

                                               پتو                           پپو(گاهی هم تپو)

                                               شکم                       شیمک

                                               عروسک                   عسلک

                                               سنتور                     سندون

/ 5 نظر / 9 بازدید
مامان دیبا و پرند

سلام دوستم خیلی خوش زبون شدی ها. مراقب خودت باش خوشمزه.[قلب]

شيطوني

سلام دوست خوبم خيلي وبلاگه خوبي داري موفق و سربلند باشي اگه لايق دونستي به سايته منم سر بزن و خوشحالم ميكني اگه منو بذاري لينك دوستانت قول ميدم دوسته خوبي برات باشم به آينده اميدوار باش برات از خدا ميخواهم به اندازه يه عالمه بهت زيبايي بده اگه خريد كني تخفيف اساسي ميگيري اين گل ها تقديم تو باد [گل][گل][گل][گل][گل][گل]

فرناز مامان آنی سا

ای جانم میام قورتت می دما ... راستی به آنیسا هم می گه آناسا ...

فرناز مامان آنی سا

ای جانم میام قورتت می دما ... راستی به آنیسا هم می گه آناسا ...

خاله زهره

وقتي زنگ مي زني و مي گي سلام خاله زهله دنبه . فقط دلم مي خواد بيام لپاي نداشتت رو گاز بگيرم [ماچ][ماچ]