سلاملبخند

ماه من به سرعت داره بزرگ می شه. دوست داشتنی و مهربانه. به مامان و بابا و فریدخت عاشقانه محبت می کنه و روز به روز عزیزتر می شه.

دوست داریم ماه کوچولو ماچ

تا بعد بای بای

/ 3 نظر / 9 بازدید
مهرنوش

ماه قشنگه دوست داریم [بغل]

کودکان پرشین بلاگ

[دست]وبلاگ خوب و زیبایی دارید[دست]وبلاگ کودکان پرشین بلاگ منتظره حضور پر مهره شماست[گل]

خاله زهره

[قلب]عزيز كوچولو وقتي مي گي عزيييزم انگار تمام دنيا تو رو عزيز كرده الهي