فالوده!

سلام لبخند

می پرسه: مامان تو چرا بستنی دوست نداری؟

می گم: دوست دارم مامان. خیلی.

می گه: پس چرا ما هر وقت بستنی می خوریم تو نخ می خوری؟!؟

دو ساعت طول کشید تا فهمیدم منظورش از نخ فالوده ست!

تا بعد بای بای

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
خاله فا

شیرین! چرا نخ می خوری؟ بچه بیچاره گیر کی ها افتاده ها...