ماه 16 ماهه ی ما

سلاملبخند

می دانم ننوشتنم از چله گذشته... دیگرم روی عذرخواهی نیست. اما بدانید هر روزم با رویای می آیم و می نویسم سر می شود!

ماه 16 ماهه ام خیلی چیزها می گوید. زیباترین هایش "خدایا" و "آخی" است.

"نکن و "ندو" و "نرو"و "بده" و"می خوام" و "بشین" و"پاشو" و... هم که حاکی از روحیه ی ریاست ماب اوست. 

حالا حتی غذاها و میوه ها را به نام می خواهد و اگر نام خوردنی را نداند یا "مونه مونه" میخواندش یا "بیلا بیلا"

هفته ی آخر شهریور سفری به استانبول داشتیم که خیلی عالی بود. ترک ها ماه کوچولو را bebek میخواندند و خییییلیییی تحویلش می گرفتند. حیف که زمانمان خیلی کم بود. مصممیم در اولین فرصت باز هم تکرارش کنیم.

تا بعدبای بای

/ 1 نظر / 9 بازدید
الهه

از همين جا bebekرو مي بوسم٠