قرمز یا زرشکی؟!

سلاملبخند

پریروز مامانی اینجا بود. ماه آفرید ازش پرسید: شما گوشی موبایل من رو ندیدید؟!

مامانی گفت: کدوم؟ اونی که قرمزه؟

ماه آفرید اخماش رو تو هم کرد و گفت: مامانی منصوره! اون قرمز نیست! زرشکیه!!!

تا بعد بای بای

/ 0 نظر / 8 بازدید