12 روزگی

سلاملبخند

نی نی ماه ما امروز ١٢ روزه شده و بحران زردی و عواقبش را پشت سر گذاشته است.

او  مانند اغلب نوزادان سالم بیشتر اوقات را در خواب خرگوشی است. به لمس پوست سر، صورت و گردن خود به وضوح با نفس نفس زدن، غر زدن و ناله کردن واکنش نشان می دهد. گرمایی است و من یکروز درمیان او  را حمام می کنم. خلاصه که دختر بسیار خوبی است.

دارم برای آپلود عکس هایش تلاش می کنم. ولی خطم کند است و هنوز نتوانسته ام.

فریدخت هم خواهر بسیار خوبی است و اگر کم می نویسد بدلیل گرفناری است.

تا بعد بای بای 

/ 3 نظر / 10 بازدید
محمد حسین

اخی الهی صد و بیست سال زنده باشه. ماشالا براش اسپند دود کن.

نسترن

12 روزگیت مبارک کوچولوی خوشگل ایشالا 120 ساله بشی[بغل][بغل][بغل]