گنده گنده...

گفتگوی امروز صبح در مسیر مهدکودک:

ماه آفرید: هر روز باید بریم مهدکودک با دوستامون زندگی کنیم! چکار کنیم چاره ای نداریم؟

مامان: ماه خانومه حرف های گنده گنده نزن!

چند دقیقه بعد:

ماه آفرید: مامان چرا خروسه امروز از خونه اش بیرون نیومده؟

مامان: آخه هوا خیلی سرده. بیچاره چاره ای نداره!

ماه آفرید: مامان خانومه!  گنده گنده حرف نزن!

 

پ.ن: اگه گفتین "پشره" پشه است یا حشره؟

پ.ن2: نوفیلر معادل جدید نیلوفر است!

/ 2 نظر / 28 بازدید
j.raks

سلام[لبخند][گل][چشمک]