مهد کودک

سلاملبخند

ماه کوچولوی ما از اول مهرماه به مهد کودک میره.

اسم مهد کودکش صدرا است.

صبح تا ظهر میره و براش سرویس گرفتیم. خیلی مهد کودکش رو دوست داره و یه دوست هم اونجا داره و اسمش آراد هست.

در ژست بعدی کلی عکس براتون می ذارم. قول می دم چشمک

تا بعدبای بای

/ 1 نظر / 9 بازدید
مامان دیبا و پرند

سلام دوستم موفق باشی خانوم کوچولوی مستقل. [قلب]