سلام لبخند

امروز غروب داشتیم همگی تو محوطه ی اکباتان می رفتیم که یه گربه دیدیم. گربه ی بیچاره رنگش کاملا سیاه بود. شیطان

ماه آفرید با دیدنش خیلی جدی گفت: اه اه اه ... گربه رو نگاه کن! خودش رو چقدر کثیف کرده حموم هم نرفته! قهقهه

تا بعد بای بای

/ 1 نظر / 27 بازدید