من و ماه

سلاملبخند

ماه آفرید ما موجودی  بسیار شیطان و زبان باز است.

من و فریدخت که هیچ حتی آقای پدر هم از پس زبانش بر نمی آید.

خدای مغلطه کاری است و اگر این روش جواب نداد به زور به خواسته اش می رسد.

باور این مطلب برای کسانی که امیر را بشناسند سخت است ولی او پریشب با داد زدن امیر را وادار کرد انصراف خود ارا از دیدن اخبار اعلام نموده و کانال تلویزیون را به پویا تغییر دهد! آنهم در این وانفسای اخبار!

یک بار خواسته اش را به زبان خوش می گوید. شد که شد نشد یک داد از ته حلق بر می آورد که زهره ی شیر را هم آب می کند! و فاصله ی زمانی این دو پروسه نهایتا بیش از 5 ثانیه نیست! نه که فکر کنید به شما مهلت می هد بفهمید که چه می خواسته است!

ولی با همه ی جذبه اش  بسیار مهربان است. اگر دید زورش نمی رسد چنان با مهربانی و بوسه و لبخند گشادش خرتان می کند که نمی فهمید چه شد که هر چه خواسته برایش کرده اید!

این هم عکس های این وروجک بامزه:

 

 خوب ازش خوشم اومده دیگه. مگه چیه؟!

 سرویسم نیومده! نگرانم! دیر می رسم!

من و خواهر زیبام فریدخت جون!

تا بعد بای بای 

/ 4 نظر / 20 بازدید
خاله زهره

چرا راستش را نمی گویید که آراد دامادتان است یعنی شوهر ماه آفرید و چون شوهرش هست دوستش دارد.وروجک می خورمش [قلب][قلب][ماچ][ماچ]

مامان دیبا و پرند

سلام دوستم خانوم کوچولوی خوشمزه می بینم که حسابی گربه رو دم حجله کشتی. [ماچ][خنده]

fa

ای جوووووووون... چه جیگری شده این ماهک شما... معلوم ه این اخلاقاش به کی رفته دیگه

mard

خدا براتون حفظشون کنه ... [گل][رویا]