خبرهای گذشته

سلاملبخند

ماه کوچولوی ما در یک سالگی صاحب 8 دندان بوده است. 4 دندان پیش بالا. 3 دندان پیش پایین (دوتا جلویی و یکی در راست آن ها) و یک دندان کرسی بالا سمت چپ. و دو هفته بعد نیز دندان کرسی بالا سمت راست هم در آمد. حالا 9 دندان دارد و همچنان نمی گذارد کسی دندان هایش را ببیند و اگر اصرار کنید محکم گازتان می گیرد!

کاملا راه می رود و حتی می دود.

عاشق بازی و شیطنت است و این روزها خیلی به من (مامان شیرین) وابسته شده است.

کلمات زیادی را می گوید. توپ- تاب-من- للام(سلام)- ممیر(امیر)- سین(شیرین)- دریدوخ(فریدخت)- ماه-گل- ممد(محمد)- دایی- بابایی...

با تلفن یا هر چیزی که کوچکترین شباهتی به آن داشته باشد با گفتن "الو... للام" شروع به صحبت می کند.

با شنیدن اسم ماه فورا به ماه در آسمان اشاره می کند و  وقتی می پرسم یه ماه دیگه خودش را نشان می دهد.

وقتی از او سوال می کنیم برای پاسخ مثبت سرش را بالا و پایین می کند و برای پاسخ منفی محکم نه می گوید. چشمک و بوس و عشوه و ... خلاصه دلبری می کند حسابی...

سفری به شمال رفتیم آخر هفته ی پیش که منجر به اتفاق بسیار بدی شد که باور کردنی نیست! شرح اتفاق را بعدا در وبلاگ فریدخت بخوانید.

تا بعد بای بای

/ 2 نظر / 8 بازدید
مهرنوش

الهی من قربونت برم ماه کوچولوی قشنگ [بغل]

فرناز

ای جااااااااااااااااااااااانم [ماچ]